Klik op deze foto voor het reisforum over Ghana

Teken in voor onze nieuwsbrief: info@coolywooly.nl

Klik hieronder voor meer nieuws:
overig nieuws
nieuwsbrief juni 2009
nieuwsbrief januari 2009
nieuwsbrief adverteerders
nieuwsbrief oktober 2008
nieuwsbrief juli 2008
Deventer Post, klik voor het hele artikel
De Stentor, klik voor het hele artikel

Click here for the English version

NIEUWSBRIEF 2 "GA NAAR GHANA "REISGIDS" - OKTOBER 2008

Met deze tweede nieuwsbrief willen we jullie kort bijpraten over het ontwikkelingssamenwerkingsproject "Ga naar Ghana (reisgids)". Met up's maar ook de nodige down's, steady going on. In deze nieuwsbrief:
- wat was dat project ook al weer?
- wat is er de afgelopen maanden gebeurd?
- onze antropologen: Hester Bos en Marleen de Witte
- innovatieve ontwikkelingssamenwerking
- hoe draagt dit project bij aan armoedebestrijding?
- onze financieringsproblemen
- werkt het forum nog?
- de delegatie naar Ghana
- een gewijzigde planning
- Ghanadag 12 november, Almere
- hoe kun(t) u/jij ons op dit moment helpen?


WAT WAS DAT PROJECT OOK ALWEER?

Ons doel is Ghana meer te laten profiteren van de reislust (en bestedingen) van de betrokken toerist uit Nederland. Ons middel is onder andere een reisgids die we zelf gemist hebben: enthousiasmerend, verdiepend en met goede handreikingen om je als gast te kunnen gedragen. Meer mensen moeten van Ghana genieten en Ghana van hen. De nadruk ligt daarbij op cultuur, reisverhalen en (kleinschalig) ecotoerisme. We hebben geen eigen commerciële doelstelling, WEL voor Ghana. Kijk hier


DE AFGELOPEN MAANDEN IN VOGELVLUCHT

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we vooral veel informatie verzameld en geordend. Dat ging via ons forum, via instanties in Ghana, via interviews met Ghanezen, ex-pats en andere Ghana-kenners, via boeken en via auteursbijdragen van. Inmiddels hebben we veel nuttige informatie binnen en de contouren van de reisgids staan. We zijn op een rij aan het zetten waar de kennis-gaten zitten.

Nederland heeft het druk, of maakt zich druk: vaak moesten we mensen achter de broek zitten en eerdere enthousiaste toezeggingen bleken helaas soms loos. Gelukkig kregen we ook onverwacht grote bijdragen. Enthousiaste mailtjes gaven ons energie. Iedereen die tot nu toe heeft meegewerkt: BEDANKT!!!

De afgelopen maanden ging ook tijd zitten in het zoeken naar financiering en de opzet van de distributie. Daarover in deze nieuwsbrief verderop meer.


ONZE ANTROPOLOGEN: MARLEEN DE WITTE EN HESTER BOS

Eén van de drie pijlers van de reisgids zal achtergrondinformatie zijn over de verschillende bevolkingsgroepen van Ghana. Wat zijn hun culturele 'roots' en hoe werkt dat uit in hedendaags Ghana? En wat betekent dat voor het gedrag van de toerist als gast? Antropologen Marleen de Witte en Hester Bos helpen ons dit uit te leggen. Begrip voor de gastheer is immers de basis voor een mooi, interessant en gastvrij bezoek.


INNOVATIEVE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

We merken dat we door onze aanpak een beetje een vreemde eend zijn in de bijt van ontwikkelingssamenwerking. Een school bouwen, weeskinderen verzorgen of een pomp slaan is makkelijker uit te leggen dan een reisgids. We worden nog steeds in eerste instantie verdacht van commerciële bedoelingen voor onszelf. Als we wat langer praten, blijkt echter ons project zonder uitzondering positief te worden ontvangen en krijgen we complimenten over de innovatieve, strategische manier waarop wij invulling geven aan armoedebestrijding. Dat is fijn om te horen en het steunt ons moreel. Qua financiering hebben we er last van, maar daarover later meer.


HOE DRAAGT DIT PROJECT BIJ AAN ARMOEDEBESTIJDING?

Deze vraag hebben wij de afgelopen maanden meerdere keren gekregen. Het korte antwoord erop is: door met toeristeneuro's de kwetsbare plattelandseconomieën aan te jagen, waar uiteindelijke vele families, dorps- en regiogenoten van profiteren. Het lange antwoord staat in ons projectplan, hier en in de verschillende exploitatieplannen van de ontwikkelingsprojecten op het gebied van 'pro poor' tourisme. Wij helpen met onze promotie hen structureel aan (meer) klanten. Het projectplan is bij ons op te vragen.


ONZE FINANCIERINGSPROBLEMEN

Tot op heden financieren wij alles nog zelf. We prijzen ons gelukkig dat we deskundige auteurs, creatieve fotografen en gedreven verslaggevers hebben gevonden die om-niet meewerken voor Ghana. Ook onze vele eigen uren en onkosten zijn onbetaald. We hadden gerekend op een kleine subsidie vanuit de grote steunfondsen, maar ons project vindt teveel in Nederland plaats om onder hun voorwaarden te vallen. Ook vallen boek-gerelateerde activiteiten buiten de boot. Verplaatsen van activiteiten naar Ghana zou hogere kosten betekenen en daar kiezen we dus niet voor. Kortom: we hebben geld nodig, zo'n € 10.000,=, eventueel in de vorm van een risicodragende lening. Advertentiemogelijkheden zijn aanwezig. Eventuele winst uit verkoop van de reisgids gaat overigens naar Ghana. Hoe dat precies werkt, staat in ons projectplan. Donaties (ANBI) zijn welkom. Klik hier voor de bank- en ANBI-gegevens.

Als we de financiering niet rond krijgen, kunnen we de reisgids slechts in een kleine oplage drukken en minder toeristen naar Ghana brengen. Omgekeerd, mét dit geld kunnen we Ghana breed in de etalage zetten van boekwinkel en bibliotheek en gaat Ghana echt oogsten van onze inspanning (wij schatten EUR 50.000,= per jaar). Zegt het voort, zegt het voort.


WERKT HET FORUM NOG?

Ja! Het forum blijft open staan om jullie ervaringen met eco- en 'pro poor'-toerisme met ons en anderen te delen: www.coolywooly.nl/forum.html. Er komt een moment dat we de informatie niet meer mee kunnen nemen in de eerste druk, maar vooralsnog: ga zo door! Ook bijdragen na de 'copy-sluiting' zijn nuttig: als inspiratiebron voor reizigers én als leerpunten voor de ontwikkelingsprojecten in Ghana. Let op: gebruik de knop 'submit' en niet 'save' bij het opslaan van je berichtje. Mailen mag ook: forum@coolywooly.nl

Google-en op namen van de eco-bestemmingen brengt ons forum vaak op de eerste pagina van de zoekresultaten. Daarmee kan het forum goed uitgroeien tot dé Nederlandse informatieplek op eco- en pro poor tourism over Ghana.


DE DELEGATIE NAAR GHANA

Onze verslaggeversdelegatie naar Ghana is helaas vertraagd. Dit heeft verschillende redenen, in Ghana en bij ons. Wie weet is het voor sommigen van jullie een kans: wil je je inzetten voor Ghana door in opdracht van ons, maar op eigen kosten, een aantal minder bekende maar misschien wel indrukwekkendere, bestemmingen te bezoeken? Meld je dan aan voor de selectieprocedure: www.coolywooly.nl/ganaghana3.html.


EEN GEWIJZIGDE PLANNING

Lancering op de vakantiebeurs 2009 (14 januari) gaan we helaas niet meer halen. Onze nieuwe planning gaat uit van een lancering voor de zomer 2009.


GHANADAG 2008, 12 november Almere

Woensdag de 12e november presenteren wij onze plannen en voortgang tot op heden op de Ghanadag in het stadhuis van Almere (zusterstad van Kumasi). Thema van dit jaar is duurzaamheid. Aanmelden kan op ghanaday2008@hotmail.com. Wellicht zien we elkaar daar!


HOE KUN(T) U/JIJ ONS OP DIT MOMENT HELPEN?

Voor het succes van het project zijn wij gebaat bij alles wat bijdraagt om vooral een grote oplage te kunnen produceren en distribueren. Bijdragen in de vorm van geld of in natura (pre-press, druk en distributie-diensten) zijn zeer welkom en noodzakelijk. Doneer of zegt het voort!

Daarnaast zullen wij de komende maanden nog op zoek zijn naar bepaalde kennis over Ghana, Ghanezen, specifieke bestemmingen, etc. Hopelijk kunnen we een beroep doen op jullie kennis/contacten. We zullen jullie daarvoor zo gericht mogelijk benaderen met concrete vragen. Ook zullen we deze op het forum in een "gezocht" rubriek neerzetten.


MEER WETEN?

"Ga naar Ghana (reisgids)" is een project van Coolywooly Ervaringen in samenwerking met o.a. Stichting Ontmoet Afrika. De projectorganisatie is aangesloten bij het Holland-Ghana-Platform.

Mail naar: info@coolywooly.nl (ook voor aanmelden/afmelden van deze nieuwsbrief) Donatie: bank 78.48.40.962 te Aalsmeer ovv Donatie Reisgids.

Home